ALIS logo
Søk

ALIS-tilskudd

ALIS-tilskudd er også kjent som tilskuddsordningen "Nasjonal ALIS og veiledning". Tilskuddet søkes om og utbetales etterskuddsvis.

Alle leger som spesialiserer seg i allmennmedisin kan få tilbud om avtaler med kommunen om særskilte tiltak som bidrar til forutsigbarhet og trygghet i tiden spesialistutdanningen pågår (ALIS avtale). Avtalene inneholder tiltak og opp­følging i spesialiseringsløpet som kommer i tillegg til det legen har krav på som følge av Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Tilskuddsordningen skal bidra til å dekke kommunenes merkostnader ved inngåelse av ALIS-avtale. Ordningen dekker også kommunenes utgifter til forskriftsfestet veiledning til leger som er under spesialisering i allmennmedisin, og som ikke velger å inngå en ALIS-avtale.

Målgruppen er leger i kommunalt legearbeid som spesialiserer seg i allmennmedisin herunder fastleger, fastlegevikarer, introduksjonsleger og leger i andre allmennmedisinske stillinger i kommunen.

Hvordan ALIS-tilskuddet skal brukes for å hjelpe den enkelte ALIS, avtales mellom kommunen og ALIS i en egen ALIS-avtale.

Ofte stilte spørsmål om tilskuddsordningen

Ofte stilte spørsmål om praksiskompensasjon