ALIS logo
Søk

Forskning som ALIS

Ja, du kan faktisk forske mens du er ALIS!

Det er fult mulig å drive med forskning under spesialiseringsforløpet i allmennmedisin. For å gjøre dette må man ha en forskerstilling i utdanningsvirksomheten (gjerne kommunen) eller ved institusjoner som har avtale med utdanningsvirksomheten der legen tjenestegjør. Lengden på et forskeropphold er ikke relevant. Det er kravene for å oppnå spesialistgodkjenning som må være oppfylt, herunder at alle læringsmålene i spesialiteten er oppnådd, at en vesentlig del av utdanningstiden skjer ved godkjente eller registrerte utdanningsvirksomheter, og at den samlede utdanningstiden er minst seks og et halvt år.

For mer info, les Spesialistforskriften med kommentarer, kommentarer til § 2. Spesialistutdanningen for leger.

Ofte stilte spørsmål