ALIS logo
Søk

Gammel spesialistutdanning

For ALIS som går etter gammel spesialistutdanning, også kjent som gammel ordning.

Dersom du startet på spesialiseringen din i allmennmedisin før 01.03.2019 og enda ikke har konvertert til ny ordning, så følger du da gammel ordning. For å bli spesialist i gammel spesialistutdanning, må man oppfylle følgende kriterier nevnt under.

Spesialiseringsreglene for allmennmedisin

  1. Allmennmedisinsk tjeneste; fire år i allmennpraksis og 40 legevakter
  2. Sykehustjeneste; ett år
  3. To år i veiledningsgruppe
  4. Fire grunnkurs (inkludert obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger)
  5. Emnekurs (inkludert obligatorisk akuttmedisinkurs)
  6. Praksisbesøk
  7. Obligatorisk kurs i sakkyndighetsarbeid
  8. Praktiske ferdigheter
  9. Valgfrie poeng

Du kan lese mer om dette på fastlegen.no.

Overgangsordningen