ALIS logo
Søk

Generell utdanningsplan

Hva er en generell utdanningsplan i allmennmedisin?

En generell utdanningsplan er en plan utarbeidet av utdanningsvirksomheten (kommunen) for spesialistutdanning innen en gitt spesialitet (her allmennmedisin). Det skal være en overordnet plan for spesialistutdanningen i kommunen, og skal være offentlig tilgjengelig. Se forøvrig Spesialistforskriften §23.

Den generelle utdanningsplanen skal inneholde informasjon om kommunen og hvor ansvaret er plassert. Den skal beskrive hvordan utdanningen er organisert, blant annet hvordan kompetansevurdering skal gjøres og hvordan supervisjon og veiledning gjennomføres. Planen skal også inneholde en oversikt over læringsarenaer som er i og utenfor kommunen, og hvilke læringsmål som helt eller delvis oppfylles på disse. Denne oversikten skal samsvare med opplysninger som kommunen er registrert med hos Helsedirektoratet.

Læringsarenaer utenfor kommunen, såkalt eksterne læringsarenaer, kan f.eks være sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, forsvaret eller forskning. Det må foreligge samarbeidsavtaler mellom kommunen og aktuell læringsarena som angir hvilke læringsmål som kan oppnås på den aktuelle læringsarenaen, hvordan veiledning og supervisjon skal gjennomføres, og hvordan kompetanse vurderes.

ALIS-kontorene har utviklet et forslag til generell utdanningsplan som kommuner kan bruke som et utgangspunkt. Forslaget viser hvilke læringsmål som normalt oppnås i på de forskjellige læringsarenaene.

Endringer av læringsarenaer i kommunen skal meldes til Helsedirektoratet

Dersom det skjer en endring av læringsarenaer og/eller læringsmål i utdanningsvirksomheten, må dette oppdateres i kommunens utdanningsplan og meldes til Helsedirektoratet.

Eksempel: hvis kommunen skal begynne å tilby institusjonstjeneste i kommunen, dvs oppnåelse av ALM 055 og 085, må dette etterregistreres.

Informasjon til Helsedirektoratet skal sendes på e-post til godkjenning@helsedir.no. Helsedirektoratet ha informasjon om den nye læringsarenaen, hvordan supervisjon og veiledning skal organiseres. Hvis det gjelder ekstern læringsarena, skal det opplyses om at det er utarbeidet en samarbeidsavtale.