ALIS logo
Søk

Generell utdanningsplan

Hva er en generell utdanningsplan i allmennmedisin?

En generell utdanningsplan er en plan utarbeidet av utdanningsvirksomheten (kommunen) for spesialistutdanning innen en gitt spesialitet (her allmennmedisin). Den generelle utdanningsplanen skal blant annet inneholde en oversikt over hvilke læringsmål og læringsaktiviteter som virksomheten kan oppfylle, hvilke læringsarenaer innenfor og utenfor virksomheten som skal kunne tilby de ulike læringsmålene og hvordan veiledning og vurdering organiseres og gjennomføres i virksomheten for hver enkelt spesialitet.

I den generelle utdanningsplanen må kommunen vise at alle læringsmål kan oppnås enten i kommunen eller på ekstern læringsarena som kommunen har samarbeidsavtale med. En samarbeidsavtale er en avtale mellom kommunen og en læringsarena utenfor kommunen.

Hvis kommunen allerede er registrert som utdanningsvirksomhet må læringsarenaene med tilhørende læringsmål samsvare med registeringen. Dersom det skjer en endring med tanke på læringsarenaer og/eller læringsmål, må registrering hos Helsedirektoratet også endres.

ALIS-kontorene har utviklet en mal for en generell utdanningsplan som kommuner kan ta i bruk. I denne er det også satt opp forslag til læringsarenaer og tilhørende læringsmål.