ALIS logo
Søk

Spesialistutdanning i allmennmedisin

En kort oversikt over kravene til gjeldende spesialistutdanning i allmennmedisin.

Ny spesialistutdanning i allmennmedisin ble innført 1. mars 2019 for LIS3 i allmennmedisin/ALIS, jmf spesialistforskriften.

Følgende må være oppfylt for å kunne søke om å bli spesialist i allmennmedisin:

 • Tjenestetid 5 år
  • Allmennmedisinsk tjeneste
   • Åpen uselektert praksis i minimum 2 år, men opp til 4,5 år
   • Annen allmennmedisinsk tjeneste inntil 2,5 år
  • Institusjonstjeneste i minimum 6 mnd
 • Oppnå alle læringsmål, som beskriver kompetansen spesialisten skal ha etter endt utdanningsløp. For å jobbe med læringsmål kan man gjennomføre læringsaktiviteter.
 • Individuell veiledning 5 år, eller fra tidspunkt for konvertering til ny ordning
 • Gruppeveiledning 2 år. Det ene året i gruppeveiledning skal være mens ALIS har tjeneste i åpen uselektert praksis
 • En vesentlig del av utdanningen må gjennomføres tilknyttet en registrert utdanningsvirksomhet

Mer utdypende om

Ofte stilte spørsmål