ALIS logo
Søk

Lønn og honorar til veileder

Hvordan lønnes veileder?

Individuell veiledning er påkrevd fra Spesialistforeskriften, § 2. Spesialistutdanningen for leger.

Fra 01.10.2022 får kommunene refundert kr 1311 pr time. Grunnlaget er salærsatsen som i 2023 er kr 1140 pr time x med 1,15.

Veiledningen skal utgjøre 4 timer per måned i 10,5 av årets måneder. I tillegg gis kompensasjon for inntil 1,5 times forarbeid og etterarbeid per måned i 10,5 av årets måneder for veileder. Til sammen blir det 57,75 timer pr år. Årlig beløp som kommunen får refundert fra Helsedirektoratet blir dermed kr 75 710.

Det er i utgangspunktet opp til hver kommune å avtale med sine veiledere hva som skal gis i godtgjøring eller lønn. Siden utgifter til veiledning er en øremerket del av tilskuddet, er det ingen gode argumenter for kommunen å tilby lønn eller honorar som er under denne satsen.

Dersom veilderer er selvstendig næringsdrivende fastlege, er det er valgfritt for kommunene og veileder om de vil inngå avtale om honorering som utbetales etter faktura, eller om det inngås avtale om engasjement med fastlønn.

Ofte stilte spørsmål: