ALIS logo
Søk

Institusjonstjeneste ved sykehjem

Institusjonstjeneste ved sykehjem som et alternativ til institusjonstjeneste i spesialisthelsetjenesten.

Det er mulig for ALIS å ha institusjonstjeneste ved sykehjem eller Øyeblikkelig hjelp-døgnenhet (ØHD/KAD) i primærhelsetjenesten i stedet for i et av helseforetakene.

For at en kommunal institusjon skal kunne gi tellende institusjonstjeneste og oppfylle læringsmålene ALM 055 og 085, er det krav om følgende:

  • Tilstedeværende overlege i 100% stilling.
  • ALIS må få supervisjon og individuell veiledning på nivå med godkjente utdanningsvirksomheter.
  • Institusjonen skal ha organisert internundervisning.
  • ALIS må delta i vaktordning om slik finnes ved institusjonen.

NB: Institusjoner i kommunen der man kan oppnå ALM 055 og 085 blir læringsarena i registrert utdanningsvirksomhet (kommunen). Institusjonene skal altså ikke bli godkjente utdanningsvirksomheter (kun sykehus).

Hvis kommunen allerede er registrert utdanningsvirksomhet i allmennmedisin, og institusjonen skal etter-registreres som læringsarena i kommunen, skal følgende gjøres:

Send mail til Helsedirektoratet på godkjenning@helsedir.no og informer om følgende:

Navn på ny læringsarena, læringsmål som kan oppnås på denne læringsarenaen (ALM 055 og 085) , institusjonen har overlege i full stilling, supervisjon og veiledning vil gis på nivå med godkjent utdanningsvirksomhet, og det er organisert internundervisning. ( Evt at ALIS skal gå i vakt der det er aktuelt.)

Helsedirektoratet bekrefter tilbake på mail om innmeldt ny læringsarena, og legger dette inn i Altinn-skjema til den aktuelle kommunen. Kommunen skal også føre denne nye læringsarenaen opp i sin generelle utdanningsplan med navn på læringsarena og tilhørende læringsmål.

Det er også mulig å ha institusjonstjeneste i annen kommune som har institusjon med gitte kriterier, såkalt "ekstern læringsarena". Kommunen må lage samarbeidsavtale med kommunen som har den aktuelle institusjonen, og på samme måte melde dette som ny læringsarena til Helsedirektoratet. Det er da viktig å informere om samarbeidsavtalen.

Ofte stilte spørsmål