ALIS logo
Søk

Kommunen som registrert utdanningsvirksomhet

Krav og innhold

Registrering

I ny spesialistutdanning må alle virksomheter (helseforetak, kommuner, private/ideelle og andre) som skal utdanne leger i spesialisering, være godkjent eller registrert som utdanningsvirksomhet.

I spesialistutdanningen i allmennmedisin har kommunene ansvaret for at leger som jobber i kommunal helse- og omsorgstjeneste blir spesialister i allmennmedisin. Kommunen skal være, eller ha søkt om å bli registrert utdanningsvirksomhet.

I søknad til Helsedirektoratet om å bli registret utdanningsvirksomhet, skal kommunen vise hvordan de kan tilby et helhetlig utdanningsløp i allmennmedisin. Her angis hvordan utdanningen er organisert, hvordan supervisjon og veiledning skal foregå, hvilke læringsarenaer kommunen har, og hvilke læringsmål som kan oppnås hvor.

Det er et krav at en vesentlig del av spesialistutdanningen i allmennmedisin må kunne gjennomføres når ALIS er tilknyttet kommunen. Resterende del kan gjennomføres ved andre eksterne læringsarenaer som kommunen har avtale med. Dette kan f.eks være sykehus eller private institusjoner, interkommunal legevakt eller KAD, forskingsinstitusjoner, Forsvaret o.l.

Dato for registrering og tellende tjeneste

ALIS får kun tellende tjeneste når kommunen er registret.

Kommuner som søkte om registrering før 1. juni 2019 har midlertidig godkjenning som utdanningsvirksomhet i påvente av at Helsedirektoratet behandler søknaden. Dette betyr at tjenestetiden til ALIS garantert blir tellende.

For kommuner som har søkt eller søker om registering etter 1.juni 2019, vil registreringsdato være søknadsdato.

Endringer i utdanningsvirksomheten

Dersom det skjer endring med læringsarenaer og/eller læringsmål som kan oppnås på læringsarenaene i utdanningsvirksomheten, må dette oppdateres i kommunens overordnede/generelle utdanningsplan og meldes til Helsedirektoratet.

Eksempel: hvis kommunen vil tilby institusjonstjeneste i kommunen, dvs ALIS skal kunne oppnå kompetanse på ALM 055 og 085, må dette etterregistreres.

Helsedirektoratet skal ha informasjon om den nye læringsarenaen, hvilke læringsmål som kan oppnås her, samt hvordan supervisjon og veiledning skal organiseres.

Hvis det gjelder ekstern læringsarena, skal det opplyses om at det er utarbeidet en samarbeidsavtale.

Informasjon til Helsedirektoratet skal sendes på e-post til godkjenning@helsedir.no.

Ofte stilte spørsmål