ALIS logo
Søk

Kommunen som registrert utdanningsvirksomhet

Er kommunen din en registrert utdanningsvirksomhet?

I ny spesialistutdanning må alle virksomheter (helseforetak, kommuner, private/ideelle og andre) som ønsker å utdanne leger i spesialisering, være godkjent eller registrert som utdanningsvirksomhet.

Virksomheter som søkte om godkjenning før 1. juni 2019 har en midlertidig godkjenning som utdanningsvirksomhet i påvente av at Helsedirektoratet behandler søknaden.

Endringer av læringsarenaer i kommunen skal meldes til Helsedirektoratet

Dersom det skjer en endring med tanke på læringsarenaer og/eller læringsmål i utdanningsvirksomheten, må dette oppdateres i kommunens overordnede utdanningsplan og meldes til Helsedirektoratet.

Eksempel: hvis kommunen skal begynne å tilby institusjonstjeneste i kommunen, dvs oppnåelse av ALM 055 og 085, må dette etterregistreres.

Informasjon til Helsedirektoratet skal sendes på e-post til godkjenning@helsedir.no. Helsedirektoratet ha informasjon om den nye læringsarenaen, hvordan supervisjon og veiledning skal organiseres. Hvis det gjelder ekstern læringsarena, skal det opplyses om at det er utarbeidet en samarbeidsavtale.Nye endringer fra 1. september 2022:

Helse- og omsorgsdepartementet har med virkning fra 1. september 2022 vedtatt følgende endringer i spesialistforskriften:

§ 21 nytt tredje ledd:
Når en virksomhet blir registrert, skal virksomheten regnes som registrert fra søknadstidspunktet.

Denne endringen får følgende betydning for virksomhetene:

  • Virksomheter som har søkt om registrering etter 1. juni 2019 har midlertidig registrering fram til søknaden er ferdigbehandlet i Helsedirektoratet.
  • Virksomheter som har søkt om registrering etter 1. juni 2019 og Helsedirektorat har innvilget søknaden, vil få registreringsdatoen endret fra vedtaksdato til søknadsdato.

Forskriftsendringen har ikke konsekvenser for virksomheter som søkte om registrering før 1. juni 2019. De vil ha registreringsdato 1. mars 2019.

Ofte stilte spørsmål