ALIS logo
Søk

Kommunens ansvar

Hva er kommunens ansvar som utdanningsvirksomhet i ny spesialistutdannning?

Kommunen har gjennom Spesialistforskriften fått ansvaret for utdanning av spesialister i allmennmedisin. Dette er en ny oppgave for kommunen som trådte i kraft 1. mars 2019.

Kommunens ansvar omfatter krav til å være registrert utdanningsvirksomhet, samt krav og forpliktelser ovenfor den enkelte ALIS i ny ordning.

1) Bli registrert utdanningsvirksomhet:

  • Søke Helsedirektoratet om å bli om registrert utdanningsvirksomhet. I søknaden skal kommunen vise at den kan tilby et helhetlig utdanningsløp, både på kommunens egne læringsarenaer, og på eksterne læringsarenaer for læringsmål kommunen selv ikke kan tilby. Se "Kommunen som registrert utdanningsvirksomhet".
  • For eksterne læringsarenaer må kommunen inngå samarbeidsavtaler. Dette kan være sykehus, Forsvaret, forskningsinstitusjoner, institusjoner i andre kommuner med mer hvor ALIS kan oppnå læringsmål.
  • Kommunen skal ha offentlig tilgjengelig en plan for spesialistutdanningen basert på innholdet i registreringen. Se "Generell utdanningsplan".

2) Oppfølging av ALIS

  • Sørge for at ALIS har en individuell utdanningsplan med plan for utdanningsløpet. Se "Individuell utdanningsplan".
  • Tildele individuell veileder
  • Sørge for at ALIS mottar nødvendig supervisjon.
  • Sørge for vurdering av læringsmål. Se "Kompetanseportalen" og "Læringsmål"
  • Utstede bekreftelse på gjennomført tjeneste. Helsedirektoratet har standardattester for dette. Se også Helsedirektoratets nettsider "Attester/skjemaer for ny og gammel spesialistutdanning - allmennmedisin".

Se også Spesialistforskriften §§ 2, 5, 21, 23, 25 og 26.

3) Tilskuddsordning og ALIS-avtaler

  • Det er en egen tilskuddsordning, "Nasjonal ALIS og veiledning" knyttet til spesialisering i allmennmedisin som kommunen kan søke på. Kommunen må da inngå ALIS-avtale med ALIS. Se også ALIS-avtaler og ALIS-tilskudd.