ALIS logo
Søk

Kompetanseportalen

LIS i ny ordning skal dokumentere spesialistutdanningen elektronisk.

Kompetanseportaler benyttes for dokumentasjon av spesialistutdanningen. Det finnes ulike typer kompetanseportaler. Helseforetakene har kompetanseportaler for tjeneste i spesialisthelsetjenesten, og Helsedirektoratet tilbyr en egen kompetanseportal, KPHdir, for LIS1-tjeneste i kommunen, samt LIS3 i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Kompetanseportalene er utviklet av Dossier Solutions.

Se brukermanual på Helsedirektoratets nettsider.

Roller i kompetanseportalen

ALIS

 • LIS avklarer med kommunen hvem som skal være leder i kompetanseportalen, veileder og eventuelle supervisører.
 • LIS registrerer seg som ny bruker med HelseID første gang de logger seg på portalen, og inviterer leder, veileder og eventuelle supervisører
 • LIS fullfører læringsaktiviteter og sender til supervisør eller veileder for godkjenning
 • ​LIS sender læringsmål til leder for godkjenning etter at læringsmålet er gjennomgått og avklart med veileder.
 • LIS bør skrive forberedelse og referat fra veiledningssamtalene. Kun veileder og ALIS har tilgang til selve referatet.

Leder

 • Leder tildeler utdanningsplaner til ALIS, både "Allmennmedisin (ALM)" og "Felles kompetansemål (FKM)(Allmennmedisin)".
 • Leder godkjenner eller underkjenner læringsmål ALIS har sendt til godkjenning. Leder må rådføre seg med veileder og minst en av supervisørene.
 • Leder kan følge ALIS sin progresjon blant annet gjennom fremdriftsrapport.

Veileder

 • Både veileder og LIS kan skrive forberedelse til samtalen. Det anbefales at ALIS skriver referat, men kan gjøres av begge.
 • Kun veileder kan ferdigstille samtalen.
 • Veileder signerer læringsaktiviteter og gir evt tilbakemelding til leder om vurdering av oppnådde læringsmål.

Supervisør

 • ​Supervisør godkjenner enkelte læringsaktivitetene.
 • Noen læringsaktiviteter innebærer felleskonsultasjon med supervisør
 • Gruppeveileder defineres i kompetanseportalen som supevisør.

Ofte stilte spørsmål