ALIS logo
Søk

Overgangsordning fra gammel til ny ordning

Informasjon om reglene knyttet til konvertering fra gammel til ny utdanningsordning for ALIS. Målgruppen er ALIS som har startet på sin spesialisering før 01.03.19, veiledere og kommuneledere.

Vurderingen av hvorvidt en ALIS må eller bør fullføre utdanningen etter gammel ordning, avklares mellom ALIS og kommune-leder.

OBS: Fristen for overgangsordningen er utsatt til 31.12.2026 og frist for konvertering fra gammel til ny ordning er utsatt til 31.12.2023.

Det vil i all hovedsak kun være aktuelt for de som har anledning til å fullføre spesialiseringsforløpet sitt etter de gamle læringsaktivitetene før den ovennevnte fristen. Vennligst se Fastlegen.no eller Helsedirektoratet for utfyllende informasjon om læringsaktivitetene for gammel ordning.

Om du har noen konkrete spørsmål, henvend deg gjerne til ditt lokale ALIS-kontor.


Du kan også lese mer om gammel ordning på våre nettsider:

Les mer

Ofte stilte spørsmål