ALIS logo
Søk

Overgangsregler fra gammel til ny spesialistutdanning

Informasjon om reglene knyttet til konvertering fra gammel til ny utdanningsordning for ALIS.

Leger som startet spesialistutdanning etter gammel ordning, kan fullføre denne med siste søknadsfrist 31.12.2026.

For å være i spesialisering etter gammel ordning, må legen ha startet i tjeneste eller stilling, eller inngått avtale om tjeneste eller ansettelse før 1. mars 2019. Man må ha startet i spesialitetsspesifikk tjeneste i allmennmedisin.

Tjenesten må følge reglene etter gammel ordning. Minstekravet er at tjenesten/stillingen må ha minst 3 mnd varighet i minimum 50% stilling.

ALIS kan gå over fra gammel til ny spesialistutdanning hvis ALIS og utdanningsvirksomheten blir enige om dette. Kommunen må da ha søkt om eller være registrert utdanningsvirksomhet.

Leder i kompetanseportalen skal vurdere hvilke læringsmål ALIS allerede har oppnådd kompetanse i på bakgrunn av tjeneste og læringsaktiviteter som allerede er gjennomført i gammel ordning. I praksis gjøres dette ofte sammen med veileder. Tjenestetiden fra gammel ordning teller med i ny ordning.

Oppdatering fra Helsedirektoratet om overgang fra gammel til ny ordning:

Utdanningsvirksomhetene fikk frist til 31. desember 2023 på å dokumentere oppnådde læringsmål for disse legene. LIS kan også etter 31. desember 2023 gå over til ny spesialistutdanning. Dersom det ønskes overgang til ny spesialistutdanning er det anbefalt at det gjøres så raskt som mulig.

(Hentet fra Helsedirektoratet)

Ofte stilte spørsmål