ALIS logo
Søk

Læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer

Her kan du lese mer om begrepene læringsmål, læringsaktiviter og læringsarenaer.

Læringsmål

Det en legespesialist skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre. Læringsmålene beskriver altså den samlede kompetansen ALIS skal ha ved godkjenning som spesialist. Ansvaret for vurdering av læringsmålene ligger hos kommunen, nærmere bestemt hos den som er registrert som leder i Kompetanseportalen. Leder vil innhente anbefaling fra veileder og minst en supervisør. Mange læringsmål oppnås på slutten av spesialiseringsløpet.

I spesialistutdanningen skal alle kliniske læringsmål i allmennmedisin (ALM) og felles kompetansemål (FKM) oppnås.


Læringsaktiviteter

En læringsaktivitet er en avgrenset aktivitet (teoretisk eller praktisk) som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål. Eksempler kan være praktiske prosedyrer, deltakelse på kurs, e-læring, legevakt osv. Læringsmålene forutsetter flere læringsaktiviteter som skal bidra til å oppnå kompetanse. Læringsaktivitetene er anbefalte, som betyr at det ikke kreves at alle læringsaktivitetene gjennomføres hvis læringsmålet allerede vurderes oppnådd. Det er også mulig med alternative læringsaktiviteter som ikke er oppført i Kompetanseportalen, men dette må dokumenteres. Alle læringsmål har veiledning som læringsaktivitet selv om ikke dette står oppført i Kompetanseportalen.


Læringsarena

Der den kliniske tjenesten blir utført, og det vil som regel være i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, f.eks fastlegepraksis, sykehjem, legevakt, fengselshelsetjeneste, KAD og helsestasjon. Kommunen kan også ha avtale med andre kommuner og/eller institusjoner i spesialisthelsetjenesten om å være læringsarena. En "vesentlig del" av spesialistutdanningen må gjennomføres på læringsarenaer tilknyttet/i en registrert (kommune) eller godkjent (sykehus) utdanningsvirksomhet, både hva gjelder tjenestetid og læringsmål. Læringsarena utenfor kommunen og sykehuset er aktuelt hvis det er utarbeides en samarbeidsavtale, for eksempel med en forskningsenhet eller med Forsvaret.


Ofte stilte spørsmål