ALIS logo
Søk

Læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer

Her kan du lese mer om begrepene læringsmål, læringsaktiviter og læringsarenaer.

Læringsmål

Det en legespesialist skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre. Læringsmålene beskriver altså den samlede kompetansen ALIS skal ha ved godkjenning som spesialist. Mange læringsmål oppnås på slutten av spesialiseringsløpet.

I spesialistutdanningen skal alle kliniske læringsmål i allmennmedisin (ALM) og felles kompetansemål (FKM) oppnås. Felles kompetansemål gjelder for alle spesialitetene. Se Helsedirektoratets anbefalte utdanningsplan i allmennmedisin og felles kompetansemål.

Ansvaret for vurdering av læringsmålene ligger hos kommunen, nærmere bestemt hos den som er registrert som leder i Kompetanseportalen. Leder vil innhente anbefaling fra veileder og minst en supervisør.

Kompetansenivå

Læringsmålene er delt inn i tre kompetansenivåer, og inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter. Ordlyden i læringsmålene beskriver kompetansenivået.

Se også Helsedirektoratets nettside om læringsmålenes kompetansenivå.

Forståelse av kompetansenivå

Læringsaktiviteter

Læringsaktiviteter er aktiviteter som gir læring og kompetanseoppnåelse på læringsmålene. Dette innebærer praktisk arbeid, men også spesifikke læringsaktiviteter som kurs, praktiske prosedyrer, legevakt osv.

Helsedirektoratet har anbefalt spesifikke læringsaktiviteter for alle de fleste læringsmålene i allmennmedisin (ALM og FKM). Læringsaktivitetene er anbefalte. Det betyr at de bør gjøres, men kan fravikes dersom det finnes andre læringsaktiviteter som er like gode eller bedre, eller dersom ALIS allerede har kompetansen som en læringsaktivitet omhandler. Alternative læringsaktiviteter anbefales dokumentert i Kompetanseportalen. Læringsmålene kan derfor godkjennes hvis kompetansen vurderes oppnådd selv om ikke alle læringsaktivitetene til læringsmålene er gjort.

Alle læringsmål har veiledning som læringsaktivitet selv om ikke dette står oppført i Kompetanseportalen.

ALIS-kontorene har kommentarer og forslag til utvalgte læringsaktiviteter til FKM-læringsmål.

Læringsarena

Læringsarena er stedet der den praktiske arbeidet blir utført. Dette er oftest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som for eksempel fastlegepraksis, sykehjem, legevakt, fengselshelsetjeneste, KAD og helsestasjon. En vesentlig del av spesialistutdanningen i allmennmedisin må gjennomføres på læringsarenaer tilknyttet kommunen. Dette gjelder både tjenestetid og læringsmål. En læringsarena er definert som en organisatorisk enhet med egen leder, dvs at kurs og veiledningsgruppe ikke er læringsarena.

ALIS kan også jobbe på en ekstern læringsarena, dvs utenfor kommunen. Dette kan for eksempel være andre kommuner, sykehus, private institusjoner, forsvaret og forskningsenheter. Kommunen må da inngå samarbeidsavtale med læringsarenaen som skal inneholde hvilke læringsmål læringsarenaen kan tilby, plan for veiledning og supervisjon, samt hvordan vurdering av oppnådde læringsmål skal gjøres.

Ofte stilte spørsmål