ALIS logo
Søk

Læringsmål for spesialiteten allmennmedisin

I allmennmedisin er det to utdanningsplaner med læringsmål. En med felles kompetansemål (FKM) som er lik for alle spesialiteter, samt kliniske læringsmål i allmennmedisin (ALM). Helsedirektoratet har anbefalt læringsaktiviteter til læringsmålene.

Læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer

Spesialisering etter ny spesialistforskrift blir primært målt i om læringsmål er oppnådd. Med læringsmål menes hva en legespesialist skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre. For hvert læringsmål er det stilt krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og fastslått nivå for kompetansen som skal oppnås.

For å oppnå et læringsmål, må ALIS gjennomføre ulike læringsaktiviteter. Dette kan for eksempel være individuell veiledning, kurs, gruppeveiledning, felleskonsultasjon med supervisør osv.

Den kliniske tjenesten blir gjennomført på ulike læringsarenaer. Dette vil som regel være i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, for eksempel fastlegepraksis, sykehjem eller helsestasjon. Kommunen kan også ha avtale med andre kommuner, institusjoner i spesialisthelsetjenesten eller andre om å være læringsarena.

I allmennmedisin skal ALIS oppnå både kliniske læringsmål i allmennmedisin (ALM), og felles kompetansemål (FKM), som er felles for alle spesialiteter. Helsedirektoratet har oppgitt anbefalte læringsaktiviteter for ALM og FKM, men man kan likevel jobbe med et læringsmål ved å gjennomføre andre læringsaktiviteter enn de som er oppgitt.

Helsedirektoratet sine utdanningsplaner for læringsmål og tilhørende læringsaktiviteter foreligger i Excel-form og er til enhver tid oppdatert.

Her vil man også finne «Temahefte for allmennmedisin», som gir en oversikt over læringsmål og læringsaktiviteter for allmennmedisin.