ALIS logo
Søk

Felles kompetansemål (FKM)

Hva er felles kompetansemål (FKM) i allmennmedisin?

Felles kompetansemål er læringsmål som alle LIS, uavhengig av spesialitet, skal oppnå. Målet er å styrke kompetanser som er nødvendig for å fungere optimalt i legerollen som behandler og medspiller i fellesskapet.

Temaene er kommunikasjon, samhandling, opplæring av pasienter og pårørende, brukermedvirkning, kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet, forskningsforståelse og kunnskapshåndtering, ledelse, etikk, organisasjonsutvikling, systemforståelse og lovverk.

Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter for allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Læringsaktivitetene i allmennmedisin finner du i anbefalt utdanningsplan på Helsedirektoratets nettsider og i kompetanseportalen.

Ikke alle læringsaktiviteter er klart spesifisert, og mange har spørsmål til disse. ALIS- og SamLIS-kontorene har derfor samlet noen forslag til hvordan de kan gjennomføres under.

Les mer

Kommentarer til enkelte læringsaktiviter