ALIS logo
Søk

Nordsjøturnus

Nordsjøturnus er allmennmedisinsk klinisk tjeneste med lengre friperioder.

I noen kommuner kan det være aktuelt å ansette leger i tjeneste med lengre friperioder, populært kalt Nordsjøturnus eller oljeturnus.

Denne typen tjeneste teller forskjellig i ny og gammel spesialistutdanning:

  • All tjeneste kan telle som utdanningstid i spesialistutdanningen, så lenge tjenesten er inkludert i kommunens utdanningsplan og forskriftens krav er oppfylt. Kommunen må være registrert utdanningsvirksomhet og LIS må ha en individuell utdanningsplan, veiledning og supervisjon.
  • Stillingsprosenten i fastlegepraksis må være minst 50 % for at det skal telle som del av utdanningstidstiden i de to årene med åpen uselektert praksis.

Gammel ordning:

  • Tjenesten gir ikke tellende utdanningstid i den gamle ordningen. Det gamle regelverket i allmennmedisin stiller krav til minimum 18,75 timer ukentlig arbeidstid og med sammenhengende varighet på minst 3 måneder.

Kilde: Helsedirektoratet