ALIS logo
Søk

Relevante forskrifter

Les om de relevante forskriftene som regulerer den nye spesialistordningen i allmennmedisin.

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Spesialistforskriften regulerer gjennomføringen av utdanningen. Alle kommuner med leger i spesialisering i allmennmedisin (ALIS) skal være registrerte utdanningsvirksomheter og tilby helhetlig utdanningsløp og veiledning (spesialistforskriften § 19).

Mer om de relevante paragrafene finner du under. For en dypere forståelse, anbefales det å lese forskriften med kommentarer som du finner lenket på denne siden.

Relevante paragrafer

Kompetansekrav for leger i kommunene (Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten)

Formålet med foreskriften er å heve kvaliteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Foreskriften setter blant annet krav til at alle leger med kliniske oppgaver i kommunen skal være spesialister eller under spesialisering i allmennmedisin (kompetanseforskriften §3).

Med det nye kompetansekravet kommer det også nye ordninger for utbetaling av trygderefusjon for leger under spesialisering. Kommunen skal melde fra til Helfo når det er inngått avtale med en lege om oppstart i spesialisering, eller ved inngåelse av vikariater. Dette vil danne grunnlaget for om legen har rett til trygderefusjon.

Til slutt styrer denne foreskriften også unntaksbestemmelser rundt det ovennevnte.

For en dypere forståelse, anbefales det å lese lovteksten og rundskrivene som du finner lenket på denne siden.

Relevante paragrafer

Ofte stilte spørsmål