ALIS logo
Søk

Supervisjon

Supervisjon vil si at ALIS skal få bistand og råd i konkrete kliniske situasjoner.

Supervisjon innebærer å bistå og rådgi ALIS i det daglige kliniske arbeidet. Slik kollegial støtte og opplæring er det lang tradisjon for. I ny spesialistutdannelse defineres oppgaven som supervisjon, og innebærer også å vurdere ALIS sin kompetanse i de konkrete arbeidssituasjonene. Flere læringsmål innebærer felleskonsultasjon med supervisør.

Det er avgjørende for god læring at ALIS har tilgang til supervisjon i det daglige arbeidet. Ved noen læringsaktiviteter må supervisør være til stede, f.eks. ved gjennomføring av praktiske prosedyrer. Ellers kan det være tilstrekkelig med supervisjon via telefon eller digitale medier. ALIS har flere supervisører. Det vil som oftest være leger, men kan også være andre fagpersoner som jordmødre, helsesykepleiere, fysioterapeuter o.l. som har kompetanse på det aktuelle feltet. Gruppeveiledere vil defineres som supervisører.

Supervisjon er altså integrert i det daglige arbeidet, i motsetning til veiledning som er planlagt aktivitet fristilt fra selve yrkesutøvelsen. Begge deler handler om hjelp til læring og refleksjon, men både organisering og formål er noe forskjellig.

Supervisører skal vurdere ALIS sin kompetanse ved gjennomføring av enkelte læringsaktiviteter, og signere på disse i Kompetanseportalen hvis de er gjennomført på en tilfredsstillende måte. Når leder skal vurdere godkjenning av læringsmål, skal det innhentes anbefaling fra minst en av supervisørene, i tillegg til veileder.