ALIS logo
Søk

Supervisjon

Supervisjon vil si at ALIS skal få bistand og råd i konkrete kliniske situasjoner.

I motsetning til veiledning, innebærer supervisjon at ALIS skal få bistand og råd i konkrete kliniske situasjoner. Det er avgjørende for god læring at ALIS har tilgang på supervisjon i det daglige arbeidet. Ved noen læringsaktiviteter må supervisør være til stede, f.eks. ved gjennomføring av praktiske prosedyrer. Ellers kan det være tilstrekkelig med supervisjon via telefon eller digitale medier. Supervisører er som oftest leger, men kan også være andre fagpersoner som jordmødre, helsesykepleiere o.l. som har kompetanse på det aktuelle feltet. ALIS kan ha flere supervisører. Flere læringsmål innebærer felleskonsultasjon med supervisør.

Supervisjon er altså integrert i det daglige arbeidet, mens veiledning er planlagt aktivitet fristilt fra selve yrkesutøvelsen. Begge deler handler om hjelp til læring og refleksjon, men både organisering og formål er forskjellig.

Supervisører skal signere på enkelte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen. Ved vurdering av læringsmål skal det innhentes anbefaling fra minst en av supervisørene, i tillegg til veileder.