ALIS logo
Søk

Vurderingskollegium

Vurderingskollegium er en helhetlig vurderingsform for måloppnåelse hos ALIS.

Leder avholder vurderingskollegium for å foreta en helhetlig sluttvurdering av måloppnåelse for en ALIS i en gitt spesialiseringsperiode. Kollegiet består av leder, veileder og en eller flere supervisører som har observert ALIS, og som gjør en strukturert evaluering basert på egne observasjoner og tilbakemeldinger fra andre relevante aktører, f.eks gruppeveileder. ALIS kan og bør delta i møtet. I tilfeller der ALIS ikke deltar bør veileder gi god informasjon til ALIS før møtet for å motvirke utrygghet og usikkerhet.