ALIS logo
Søk

For ALIS/LIS3

Nyttige ressurser for deg som er, eller vil bli allmennlege i spesialisering.

Gratulerer! Som entusiastisk lege har du skjønt at det er i primærmedisinen du virkelig får brukt kunnskapene og evnene dine. Du har fått jobb eller ønsker å jobbe i en av Norges kommuner. Da må du bli ALIS (allmennlege i spesialisering), også kjent som LIS3 i allmennmedisin.

Informasjon om ny spesialistordning finner du under. Noe av "gullet" i ny ordning er at du får god hjelp av kommunen som skal legge til rette for spesialistutdanningen din. Det er en forutsetning at kommunen er såkalt "registrert utdanningsvirksomhet". Sjekk gjerne med kommunen din om den er det. Sammen med kommunen skal dere lage individuell utdanningsplan. Du skal gjennom hele spesialiseringen ha veiledningstimer med erfaren kollega, ikke bare supervisjon. Ny spesialistordning legger også i større grad til rette for at du som ALIS kan jobbe andre steder enn på fastlegekontor og få dette som tellende tjeneste, f.eks på sykehjem, KAD, helsestasjon etc.

Da er det bare å si: Lykke til i spesialistutdanningen!

Sentrale elementer i den nye spesialiseringsordningen