ALIS logo
Søk

For kommuner

Vi har fått ALIS - hva gjør vi nå?

Kommunen har gjennom Spesialistforskriften fått ansvaret for utdanning av spesialister i allmennmedisin fra 1.mars 2019.

Kommunens ansvar omfatter krav til å være registrert utdanningsvirksomhet, samt krav og forpliktelser overfor den enkelte ALIS i ny ordning.

Se også Spesialistforskriften §§ 2, 5, 21, 23, 25 og 26.

1) Bli registrert utdanningsvirksomhet

  • Sørge for å være registrert utdanningsvirksomhet. Søknad skal sendes til Helsedirektoratet. I søknaden skal kommunen vise at den kan tilby et helhetlig utdanningsløp. Se «Registrering som utdanningsvirksomhet».
  • Kommunen skal ha offentlig tilgjengelig plan for spesialistutdanningen basert på innholdet i registreringen. Se "Kommunens generelle utdanningsplan".

2) Oppfølging av ALIS

  • Sørge for at ALIS har en individuell utdanningsplan med plan for utdanningsløpet. Se "Individuell utdanningsplan".
  • Tildele individuell veileder, og sørge for at ALIS mottar nødvendig supervisjon. Se «individuell veiledning» og «supervisjon».
  • Sørge for vurdering av læringsmål. Se "Læringsmål" (og evt kompetansevurdering og kompetanseportalen)
  • Utstede bekreftelse på gjennomført tjeneste. Helsedirektoratet har standardattester for dette. Se også Helsedirektoratets nettsider "Attester/skjemaer for ny og gammel spesialistutdanning - allmennmedisin".

3) Tilskuddsordning og ALIS-avtaler

  • Det er en egen tilskuddsordning, "Nasjonal ALIS og veiledning", også kalt ALIS-tilskudd, knyttet til spesialistutdanningen i allmennmedisin. Kommunen som skal søke på dette for sine ALIS. Forutsetningen er at kommunen har inngått ALIS-avtale med ALIS. Se også «ALIS-avtaler» og «ALIS-tilskudd».

Mer om kommunens oppgaver