ALIS logo
Søk

For kommuner

Vi har fått ALIS - hva gjør vi nå?

Her finner du nyttig informasjon om kommunens oppgaver og ansvar for spesialistutdanning i allmennmedisin, samt noen forslag til hvordan de kan løses.

Alle fastleger og vikarer over ett år skal være spesialist i allmennmedisin eller under utdanning til å bli det, jf kompetanseforskriften. Det er Spesialistforskriften som konkret pålegger kommunen ansvar og oppgaver, særlig §§ 2, 5, 21, 23, 25 og 26.

De fleste kommuner er nå registrert, eller midlertidig registrert utdanningsvirksomhet. For de kommuner som ikke har dette på plass, så finnes mer informasjon under.

I korthet skal kommunen:

  • Ha en offentlig tilgjengelig plan for spesialistutdanningen basert på innholdet i registreringen. Se "Generell utdanningsplan".
  • Sørge for at ALIS har en individuell utdanningsplan med plan for utdanningsløpet. Se "Individuell utdanningsplan".
  • Tildele individuell veileder og sørge for at ALIS mottar nødvendig supervisjon.
  • Sørge for vurdering av læringsmål. Se "Læringsmål" og "Kompetanseportalen"
  • Utstede bekreftelse på gjennomført tjeneste. Se Helsedirektoratets nettsider "Attester/skjemaer for ny og gammel spesialistutdanning - allmennmedisin".
  • Kommunen bør også inngå ALIS-avtale med de som ønsker det, og søke om ALIS-tilskudd

Tilskuddsordningen "Nasjonal ALIS og veiledning" (ALIS-tilskudd) skal bidra «til større forutsigbarhet og tryggheten» i spesialistutdanningen. Kommunen må da inngå ALIS-avtale med ALIS. Se også ALIS-avtaler og ALIS-tilskudd.


Mer om kommunens oppgaver