ALIS logo
Søk

For individuelle veiledere

Dette er en informasjonsside for individuelle veiledere til ALIS. Her finnes nyttige ressurser og hjelp til å fungere som veileder.

Gratulerer! Som erfaren og entusiastisk lege har du bestemt deg for å bidra i den viktige oppgaven i å veilede fremtidens allmennlegespesialister. Du har inngått, eller planlegger å inngå, en avtale med kommunen om å bli veileder for ALIS (allmennlege i spesialisering), også kjent som LIS3 i allmennmedisin.

Veileders rolle i den nye spesialistordningen for allmennmedisin er som følger:

  • Gi individuell veiledning til den enkelte ALIS
  • Hjelpe ALIS og helseleder med å fylle ut individuell utdanningsplan
  • Bidra til å vurdere om læringsaktiviteter og læringsmål er oppnådd

Under følger ulike nøkkelbegrep relatert til ny spesialistutdanning med kort forklaring og utdypende link.

Sentrale elementer i ny spesialistordning