ALIS logo
Søk

Helsedirektoratet oppdaterer om konvertering fra gammel til ny spesialistutdanning etter 31. 12. 23

ALIS og SamLIS kan også etter 31. desember 2023 gå over til ny spesialistutdanning i allmenn- eller samfunnsmedisin.

Publisert 08.02.2024

Lager i aksjon HDIR

Dersom det ønskes overgang til ny spesialistutdanning er det anbefalt at det gjøres så raskt som mulig.

Da ny spesialistutdanning trådte i kraft 1. mars 2019 var det et mål at så mange LIS som mulig raskt skulle gå over i ny ordning. Utdanningsvirksomhetene fikk frist til 31. desember 2023 på å dokumentere oppnådde læringsmål for disse legene. For leger som var i permisjon eller hadde annet fravær fra tjenesten 31. desember 2023, er fristen seks måneder fra legen er tilbake i tjenesten.

Fristen 31. desember 2023 var først og fremst rettet mot arbeidsgiver. Den var satt for å ivareta LIS sin rett til å få gjort om tjeneste i gammel spesialistutdanning til godkjente læringsmål i ny spesialistutdanning. Det var ikke en frist for den enkelte lege til å gå over til ny spesialistutdanning. LIS kan også etter 31. desember 2023 gå over til ny spesialistutdanning. Dersom det ønskes overgang til ny spesialistutdanning er det anbefalt at det gjøres så raskt som mulig.

Leger som var under spesialisering i allmennmedisin eller samfunnsmedisin pr. 1. mars 2019 og søker spesialistgodkjenning før 31. desember 2026 kan fortsatt søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning.

Les mer her: Helsedirektoratets nettside Aktuelle tema og ofte stilte spørsmål