ALIS logo
Søk

Kraftig økning i bevilgningen til ALIS-tilskudd i 2023.

Helsedirektoratet lyser ut tilskudd på 431 millioner kroner som kommunene kan søke på for å dekke utgifter de har i forbindelse med at leger utdanner seg til å bli spesialister i allmennmedisin (ALIS-tilskudd).

Nasjonal ALIS og veiledning - Informasjon om søknadsordningen

Publisert 20.04.2023

44761553 portrait of smiling attractive trusted young female foto Mostphotos Aleksandr Davydov

Kraftig økning fra i fjor

Summen som er satt av til tilskuddet i statsbudsjettet økt med 200 millioner kroner fra i fjor. Det skal bidra til å dekke utgifter kommunen har underveis i spesialiseringen som går over flere år. Målet er å gjøre det lettere for kommunene å rekruttere fastleger. I 2022 utbetalte Helsedirektoratet tilskudd til 1338 fastleger med ALIS-avtaler.

Allmennleger i spesialisering (ALIS-tilskudd)

Leger som spesialiserer seg i allmennmedisin kan få tilbud om avtaler med kommunen om et tilrettelagt spesialiseringsløp og kompensasjon for utgifter til utdanningen. ALIS-avtalen skal bidra til forutsigbarhet og trygghet for legen i tiden spesialistutdanningen pågår.

Tilskuddsordningen er videreutviklet

Tilskuddsordningen for 2023 er endret på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kommunene og legene. En veiledende sats for praksiskompensasjon skal gi likere praksis på tvers av kommuner. Satsen for veiledning er økt, og kommunene får midler til arbeidet med å legge til rette for gode utdanningsløp.

Det gis også for 2023 tilskudd til vikarer som har avtale med kommunen, forutsatt at vikariatet er over tre måneder. Vikarer tilknyttet vikarbyrå, kan ikke motta tilskudd. Distriktskommuner (i sentraliseringsklasse 6) får fortsatt ekstra tilskuddsmidler.

Søknadsfrist

Søknadsperioden er fra 1.10.2022 og t.o.m 31.8.2023 og søknadsfristen er 1.september 2023.
De regionale ALIS kontorene vil bistå kommunene i søknadsprosessen.

Les mer på Helsedirektoratets nettsider: 431 millioner for å rekruttere fastleger