ALIS logo
Søk

KVALIS studien - Kvaliteten på veiledning i ALIS-Vest

KVALIS-studien er en rapport bygget på et følgeforskningsprosjekt om å kunne generere ny kunnskap om kvaliteten på den veiledning og supervisjon som foregikk i pilotprosjektet ALIS-Vest.

Publisert 07.10.2022

Veiledning og supervisjon

Forskningsgruppen for allmennmedisin og samhandling i Stavanger (Allforsk) ble høsten 2020 bedt om å gjøre en studie på ALIS Vest-programmet, med spesielt fokus på veiledning både i gruppe og individuelt. KVALIS-studien (Kvaliteten på veiledning i ALIS Vest) er navnet på studien.

Resultatene er presentert i tre artikler, hvorav de to første blir publisert i Utposten i løpet av høsten 2022. Resultatene fra den første del av studien ble også presentert på Nordisk kongress i allmennmedisin i Stavanger i juni 2022.

Olav Thorsen som er spesialist i allmennmedisin og har vært fastlege i Stavanger i nesten 40 år. Han tok sin ph.d. i 2017 på henvisninger fra allmennlege til sykehus, har vært 1. amanuensis ved UiS og er leder for Allforsk (Forskningsgruppen for allmennmedisin og samhandling, Stavanger Universitetssjukehus).

Dag Husebø (ph.d.) som er professor ved Divisjon for utdanning, Universitetet i Stavanger.

Rapporten finner du her:

KVALIS studien - Kvaliteten på veiledning i ALIS Vest