ALIS logo
Søk

LIStig - et digitalt støtteverkøy i veiledning og supervisjon av LIS

Tirsdag 26.september ble mobilapplikasjonen LIStig lansert på Spesialistutdanningskonferansen for leger på Stiklestad. LIStig er et brukervennlig digitalt støtteverktøy som kan benyttes av veiledere, supervisører, gruppeveiledere og leger i spesialisering. Applikasjonen er generisk og er gjeldende for alle spesialiteter.

Publisert 27.09.2023

Presentasjon3

Spesialistutdanningskonferansen for leger 2023 på Stiklestad

Tirsdag 26.september ble mobilapplikasjonen LIStig lansert på Spesialistutdanningskonferansen for leger.

Mobilapplikasjonen LIStig er et digitalt støtteverktøy for de som er involvert i spesialistutdanning av leger i klinikken. Målgruppen er veiledere, supervisører, gruppeveiledere og leger i spesialisering. Regionalt utdanningssenter (Regut) Helse Midt-Norge er forvaltningsansvarlig for mobilapplikasjonen LIStig.

Innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge RHF gjorde det mulig for Siri Ann Mauseth å gå fra idé til produktutvikling. Anders Kjøllesdal ved Nice Industridesign AS har vært med under hele utviklingsprosessen og designet applikasjonen. Miriam K. Gustafsson ved RegUt Midt har jobbet med innhold og tekstutforming. I sluttfasen har Headspin AS vært med og bidratt til ferdigstillelse av LIStig. I denne prosessen har det vært avgjørende at innhold i applikasjonen er i tråd med relevante lover og forskrifter.

Økonomiske midler fra Helse Midt-Norge RHF har vært avgjørende for gjennomføringen av dette prosjektet. Helsedirektoratet har gitt økonomisk bidrag.

Applikasjonen kan lastes ned gratis på: www.lisveileder.no

ALIS-kontortene anbefaler at veiledere, gruppeveiledere og supervisører i allmennmedisin og samfunnsmedisin benytter denne.