ALIS logo
Søk

Ny nasjonal fastlegekampanje lansert: Mål om å inspirere flere til fastlegeyrket

Helsedirektoratet, KS og Legeforeningen har sammen lansert en ny kampanje for å tiltrekke seg flere til fastlegeyrket. Med medisinstudenter og unge leger som målgruppe, viser kampanjen frem det varierte livet som fastlege i by og distrikt.

Publisert 07.12.2023

1 E3 A2179

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet, KS og Legeforeningen gått sammen for å lage en ny fastlegekampanje for å inspirere og rekruttere flere inn i fastlegeyrket.

Målgruppen for kampanjen er medisinstudenter både i Norge og i utlandet, unge leger som er tidlig i sin spesialisering, og allmennleger i spesialisering. Basert på intervjuer med målgruppen er det laget en kampanje som viser det varierte og faglig stimulerende arbeidet i fastlegeyrket, og som fremhever betydningen av faglige fellesskap, medisinsk mangfold, samt en arbeidshverdag som tilbyr både fleksibilitet og trygghet.

Kampanjen er synlig på flere plattformer, blant annet som annonser i VGs kanaler, og består av en artikkelserie med personlige intervjuer fra leger basert i ulike deler av landet. I tillegg til disse artiklene, inkluderer kampanjen delbare videoer og innhold tiltenkt sosiale medier, noe som sikrer bred rekkevidde og engasjement. For å sikre ytterligere oppmerksomhet og rekkevidde, har kampanjen også annonsert på nettsteder som NHI.no og dagensmedisin.no frem til uke 51.