ALIS logo
Søk

ALIS Konferansen 2022 - Spesialistutdanning i kommunen

Gikk du glipp av årets ALIS Konferanse i Bergen 8. september? Eller vil du gjenoppleve noen av de spennende og interessante foredragene eller samtalene?

Her finner du opptak av ALIS Konferansen i Bergen

Her finner du konferanseprogrammet

Publisert 12.09.2022

ALIS konferansen 2022 i Bergen dag 2

Gikk du glipp av årets ALIS Konferanse i Bergen 8. september? Eller vil du gjenoppleve noen av de spennende og interessante foredragene og samtalene?

Noen av spørsmålene som ble diskutert og besvart denne dagen var:

* Hvordan oppleves ny spesialistordning for kommunen?

* Hva kan ALIS-tilskuddet brukes til?

* Hva skal være ALIS-kontorenes rolle i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin?

Andre spennende temaer var:

* Aktuelle læringsarenaer og løp for ALIS

* Nordsjøturnus

* Private helsetjenester.

Vi fikk også innblikk i forskning om handlingsplanen for fastlegeordningen, etablering av ALIS-kontorene og medisinstudenters ønsker om å bli ALIS.

Dagen ble avsluttet med en paneldebatt hvor hovedspørsmålet var om utdanningskravene i allmenn- og samfunnsmedisin virker rekrutterende eller destabiliserende for legetjenesten i kommunene.