ALIS logo
Søk

Revidert mal for ALIS-avtale

En revidert mal for ALIS-avtale er nå publisert på Hdir sin nettside. Dette er endret:

1. Stillingsprosent skal inn i avtalen.

2. Mulighet for revisjon av avtalen ved tilskudds-endringer.

3. Nytt 3. avsnitt i punkt 4.1 i ALIS- avtalen. Denne sier at ALIS- avtalen gjelder fra signering, og at det ikke kan søkes om tilskudd for tidligere periode enn signeringsdato. Det er likevel gjort et unntak for 2023, slik at avtaler med ALIS som er nytilsatt eller med ny avtale med kommunen (datert etter 30.09.22) kan tilbakedateres tilbake til 01.10.22. Det presiseres samtidig at det i tråd med regelverket, for å utløse tilskudd, må eksistere ansettelsesavtale/avtale med kommunen som dekker perioden og tilretteleggingsaktiviteter må være gjennomført.

Les mer på Helsedirektoratets nettsider.

Publisert 09.06.2023

1 E3 A2039