ALIS logo
Søk

Samfunnsmedisin - egen fane på nettsiden

Publisert 15.12.2022

Samfunnsmedisin knapp

Fra sommeren 2022 fikk ALIS-kontorene utvidet sitt ansvarsområde til også å omfatte samfunnsmedisin. Vi skal gi råd til kommuner, LIS3 i samfunnsmedisin og til veiledere om ny spesialistforskrift og utdanning av spesialister i samfunnsmedisin.

I påvente av egen nettside for samfunnsmedisin er det nå opprettet en egen knapp på forsiden av nettsiden, som leder til en fane med informasjon om spesialisering i samfunnsmedisin.

Hovedansvaret for samfunnsmedisin er lagt til medisinsk rådgiver Bente Bjørnhaug ved ALIS-kontoret i Øst, men alle ALIS-kontorene har delansvar.

På denne siden vil du finne kontaktinformasjon til de ved ALIS-kontorene som har et spesielt ansvar for samfunnsmedisin.

Samfunnsmedisin

Siden vil bli jevnlig oppdatert, så kom gjerne med innspill om det er innhold dere savner!