ALIS logo
Søk

NFA etablerer Veilederpris!

Norsk forening for allmennmedisin deler i år for første gang ut en hederspris for veiledere.

Veilederprisen for 2024

Publisert 16.01.2024

NFA Hederspriser

Under Allmennmedisinsk våruke 2024 deles Veilederprisen ut for første gang. Prisen skal hedre en dedikert veileder for innsatsen med å utdanne og inspirere allmennleger i spesialisering, dele av sin kunnskap og hjelpe unge leger til å vokse både faglig og personlig.

Kun allmennleger i spesialisering har adgang til å foreslå prisvinnere. Både individuelle veiledere og gruppeveiledere kan nomineres. Begrunnede forslag sendes til NFAlis, NFA sitt fagutvalg for allmennleger i spesialisering.

Prisen er en anledning til å feire og takke våre veiledere, som er bærebjelken i spesialiseringen i allmennmedisin. Den består av et litografi og en takk fra NFAlis på NFA sitt årsmøte.