ALIS logo
Søk

Viktige endringer i Spesialistforskriften

Endring i Spesialistforskriften - En virksomhet skal regnes som registrert fra søknadstidspunktet.

Publisert 05.09.2022

Helsedirektoratet logo

Viktige endringer i spesialistforskriften:

Helse- og omsorgsdepartementet har med virkning fra 1. september 2022 vedtatt følgende endringer i spesialistforskriften:

§ 21 nytt tredje ledd:
Når en virksomhet blir registrert, skal virksomheten regnes som registrert fra søknadstidspunktet.

Denne endringen får følgende betydning for virksomhetene:

Virksomheter som har søkt om registrering etter 1. juni 2019 har midlertidig registrering fram til søknaden er ferdigbehandlet i Helsedirektoratet.
Virksomheter som har søkt om registrering etter 1. juni 2019 og Helsedirektorat har innvilget søknaden, vil få registreringsdatoen endret fra vedtaksdato til søknadsdato.
Forskriftsendringen har ikke konsekvenser for virksomheter som søkte om registrering før 1. juni 2019. De vil ha registreringsdato 1. mars 2019.

Se denne og flere endringer i forskriften på Helsedirektoratets nettsider.