ALIS logo
Søk

ALIS Midt

ALIS Midt er et regionalt rådgivningskontor med ansvar for å bistå og rådgi alle kommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag i spørsmål knyttet til spesialistutdanningen i allmennmedisin.

Hvem er vi og hva gjør vi?

ALIS Midt har siden oppstart i 2020 vært lokalisert i Trondheim kommune. Trondheim kommune er vertskommune for det regionale kontoret.

ALIS Midt har et regionalt ansvar for å bistå og rådgi til sammen 64 kommuner i Møre og Romsdal (26) og Trøndelag (38) pr juni 2022.

Kontoret er plassert i ved Statens Hus i Trondheim sentrum og er organisert under Enhet for legetjenester og smittevernarbeid i kommunen.

ALIS Midt og de øvrige regionkontorene jobber etter mandat fra Helsedirektoratet, og skal i hovedsak bidra til rekruttering og tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin ved å rådgi og bistå kommuner i planlegging, etablering og oppfølging av spesialistutdanningen.

Nyhetsbrev fra ALIS Midt

Emnekurs for veiledere i spesialistutdanningen

ALIS Midt arrangerer regelmessige emnekurs (18 t) for individuelle veiledere i spesialistutdanningen i allmennmedisin. Vi har som mål å arrangere 2 - 3 emnekurs hvert halvår. Kursene har frem til nå blitt avholdt på ulike steder i Møre og Romsdal og i Trøndelag.

Kursene er godkjent med 18 poeng som emnekurs i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Kursholdere for ALIS Midt:

  • Møre og Romsdal: Bjørnar Hovlid og Thomas Alexander Bulling

  • Trøndelag: Helle L'abee-Lund og Liv Løvaas