ALIS logo
Søk

ALIS Nord

ALIS Nord er et regionalt rådgivningskontor med ansvar for å bistå og rådgi alle kommunene i Nordland, Troms og Finnmark i spørsmål knyttet til spesialistutdanningen i allmennmedisin.

Hvem er vi og hva gjør vi?

ALIS Nord skal jobbe for å styrke spesialistutdanningen for allmennlegene i kommunene i Nord-Norge.

Siden oppstarten høsten 2020 har vi vært lokalisert i Moloveien 20 i Bodø hvor vi er organisert under Bodø kommune og Helsekontoret.

ALIS Nord og de øvrige regionskontorene jobber etter mandat fra Helsedirektoratet, og skal i hovedsak bidra til rekruttering og tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin, ved å rådgi og bistå kommunene i planlegging, etablering og oppfølging av spesialistutdanningen.