ALIS logo
Søk

ALIS Øst

ALIS Øst er et regionalt rådgivningskontor med ansvar for å bistå og rådgi alle kommunene i i Innlandet og Viken (minus gamle Østfold) i spørsmål knyttet til spesialistutdanningen i allmennmedisin.

Hvem er vi og hva gjør vi?

ALIS Øst har kontorplass ved Hedmarken interkommunale legevakt i Ottestad like utenfor Hamar, med Ringsaker kommune som vertskommune.

ALIS Øst og øvrige regionkontorene jobber etter mandat fra Helsedirektoratet, og skal i hovedsak bidra til rekruttering og tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin, ved å rådgi og bistå kommunene i planlegging, etablering og oppfølging av spesialistutdanningen.

ALIS Øst har også koordinerende funksjon i spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Dette ivaretas hovedsakelig av Bente Bjørnhaug.