ALIS logo
Søk

ALIS Sør

ALIS Sør er regionalt rådgivningskontor for spesialisering i allmennmedisin i Helse Sør-Øst. ALIS Sør holder til i Kristiansand og betjener 60 kommuner i Agder, Vestfold og Telemark, og Østfold i Viken fylke.

Hvem er vi og hva gjør vi?

ALIS Sør ble opprettet i 2020, og holder til i Kristiansand. ALIS Sør er et regionalt kontor som arbeider etter mandat fra Helsedirektoratet, men er organisatorisk plassert under Samfunnsmedisinsk enhet i Kristiansand kommune.

ALIS Sør er fra 2022 til 2024 nasjonalt koordinerende kontor for alle de seks ALIS-kontorene i Norge.

Ansatte ved ALIS Sør, fra v.: Thor Kristian Hanisch, Guro Strandberg, Robert Burman, Sondre Sverd Rekdal. Tor Harald Christiansen var ikke tilstede da bildet ble tatt, og Inger Johanne Christiansen er ny rådgivende lege fra juni 2023.

Kontoret består av følgende personer:

  • Robert Burman, spesialist i allmennmedisin og PhD, under spesialisering i samfunnsmedisin. Fagansvarlig lege og stedlig leder ved kontoret.
  • Guro Strandberg er spesialist i allmennmedisin og under spesialisering i samfunnsmedisin. Hun er rådgivende lege ved kontoret.
  • Sondre Sverd Rekdal er ALIS og innehar tilleggskompetanse innen tekniske løsninger. Han har blant annet også en master i helse- og sosialinformatikk. Han er rådgivende lege ved kontoret.
  • Tor Harald Christiansen er spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin, med hovedansvar innen samfunnsmedisin for vårt kontor. Han fungerer også som rådgivende lege.
  • Thor Kristian Hanisch er utdannet sosiolog med tilleggsutdanning i blant annet filosofi, utviklingsstudier og engelsk. Han er koordinator og rådgiver ved kontoret.
  • Inger Johanne Christiansen, spesialist i allmennmedisin, og har mange års erfaring som fastlege i Kristiansand. Hun er rådgivende lege ved kontoret.


E-post til ALIS Sør: post.alissor@kristiansand.kommune.no