ALIS logo
Søk

ALIS Sør

ALIS Sør er regionalt rådgivningskontor for spesialisering i allmennmedisin i Helse Sør-Øst. ALIS Sør holder til i Kristiansand og betjener 60 kommuner i Agder, Vestfold og Telemark, og Østfold i Viken fylke.

Hvem er vi og hva gjør vi?

ALIS Sør ble opprettet i 2020, og holder til i Kristiansand. ALIS Sør er et regionalt kontor som arbeider etter mandat fra Helsedirektoratet, men er organisatorisk plassert under Samfunnsmedisinsk enhet i Kristiansand kommune.

ALIS Sør er fra 2022 til 2024 nasjonalt koordinerende kontor for alle de seks ALIS-kontorene i Norge.

Ansatte ved ALIS Sør, fra v.: Thor Kristian Hanisch, Guro Strandberg, Robert Burman, Sondre Sverd Rekdal.

Kontoret består av følgende personer:

  • Robert Burman, spesialist i allmennmedisin og PhD, under spesialisering i samfunnsmedisin. Fagansvarlig lege og stedlig leder ved kontoret.
  • Guro Strandberg er spesialist i allmennmedisin og under spesialisering i samfunnsmedisin. Hun er rådgivende lege i kontoret.
  • Sondre Sverd Rekdal er ALIS og innehar tilleggskompetanse innen tekniske løsninger. Han har blant annet også en master i helse- og sosialinformatikk. Han er rådgivende lege i kontoret.
  • Tor Harald Christiansen er spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin, med hovedansvar innen samfunnsmedisin for vårt kontor. Han fungerer også som rådgivende lege.
  • Thor Kristian Hanisch er utdannet sosiolog med tilleggsutdanning i blant annet filosofi, utviklingsstudier og engelsk. Han er koordinator og rådgiver ved kontoret.


E-post til ALIS Sør: post.alissor@kristiansand.kommune.no