ALIS logo
Søk

ALIS Vest

ALIS Vest er et regionalt rådgivingskontor med ansvar for å bistå og rådgi alle kommuner i Vestland og Rogaland fylke i spørsmål knyttet til spesialistutdanningen i allmennmedisin

Hvem er vi og hva gjør vi?

ALIS Vest regionkontor har siden oppstart 2020 vært lokalisert i Bergen kommune, med Bergen kommune som vertskommune, med ansvar for 66 kommuner i Vestland (43) og Rogaland fylke (23).

Kontoret ligger sentralt til på Bergen helsehus, og er samlokalisert med Bergen legevakt, KAS (kommunalt allmennmedisinsk sengepost), Bergen helsehus legekontor m.m.

ALIS Vest og øvrige regionkontorene jobber etter mandat fra Helsedirektoratet, og skal i hovedsak bidra til rekruttering og tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin, ved å rådgi og bistå kommunene i planlegging, etablering og oppfølging av spesialistutdanningen.

NYHETER ALIS VEST

Kurs i individuell veiledning i spesialistutdanningen for leger