ALIS logo
Søk

ALIS Oslo

ALIS Oslo er et regionalt rådgivningskontor med ansvar for å bistå og rådgi Oslo kommune med sine bydeler og etater i spørsmål knyttet til spesialistutdanningen i allmennmedisin.

ALIS Oslo er plassert i Oslo sentrum, med Oslo kommune som vertskommune. ALIS Oslo dekker 15 bydeler og 3 etater i Oslo kommune.

ALIS Oslo ble opprettet i 2022. Kontoret ledes formelt av Synne Schou Øhrberg som er avdelingsdirektør for avdeling for Samfunnsmedisin i Helseetaten i Oslo kommune. ALIS Oslo er organisatorisk underlagt avdeling for Samfunnsmedisin i Helseetaten og er samlokalisert med avdelingen i Storgata 51. Kontoret er under etablering og foreløpig er det to leger tilknyttet kontoret.

ALIS Oslo og de øvrige regionskontorene jobber etter mandat fra Helsedirektoratet. Vi skal bidra til rekruttering og tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin, ved å rådgi og bistå kommunene i planlegging, etablering og oppfølging av spesialistutdanningen.