ALIS logo
Søk

ALIS Oslo

ALIS Oslo er et regionalt rådgivningskontor med ansvar for å bistå og rådgi Oslo kommune med sine bydeler og etater i spørsmål knyttet til spesialistutdanningen i allmennmedisin.

Operaen og Havnelageret m ruter

ALIS Oslo og de øvrige regionskontorene jobber etter mandat fra Helsedirektoratet. Vi skal bidra til rekruttering og tilrettelegging for spesialisering i allmenn- og samfunnsmedisin, ved å rådgi og bistå kommunene i planlegging, etablering og oppfølging av spesialistutdanningen.

ALIS Oslo er plassert i Oslo sentrum, med Oslo kommune som vertskommune. ALIS Oslo dekker 15 bydeler og 3 etater i Oslo kommune. I Oslo kommune har også Helseetaten, ved sin faggruppe allmennlegetjenesten, et ansvar når det gjelder koordinering av spesialistutdanningen av leger i allmenn- og samfunnsmedisin.

Vi samarbeider derfor tett og har en felles e-postadresse som kan benyttes for nye henvendelser ved spørsmål om spesialistutdanning. Ved oppfølgning av tidligere saker eller der man ønsker kontakt direkte med en av oss ved ALIS Oslo kan vi også nås direkte, se på høyre side.

E-post ved spørsmål om allmennmedisin: alis.oslo@hel.oslo.kommune.no

og samfunnsmedisin: samlis.oslo@hel.oslo.kommune.no