ALIS logo
Søk

Individuell utdanningsplan

Hva er en individuell utdanningsplan i allmennmedisin?

En individuell utdanningsplan er en plan for gjennomføring av utdanningen for den enkelte ALIS. Planen er forskriftsfestet i spesialistforskriften §25. Planen skal inneholde informasjon om hvor og når ALIS skal gjennomføre de ulike aktivitetene for å kunne oppnå læringsmålene. Planen revideres underveis avhengig av kompetanseutvikling og i samråd med ALIS, minimum en gang årlig.

Utdanningsvirksomheten, altså kommunen, har ansvar for at det tidlig i arbeidsforholdet utarbeides en individuell utdanningsplan for den enkelte ALIS. Planene skal bygge på den generelle utdanningsplanen kommunen har utarbeidet.

Utarbeidelse av individuell utdanningsplan skjer oftest i samarbeid med veileder. Det er veileder som enklest vil følge med i den faglige progresjonen under spesialiseringsforløpet og kan bidra til individuelle tilpasninger, revisjoner og konkretiseringer av utdanningsplanen.

Hva bør en individuell utdanningsplan si noe om?