ALIS logo
Søk

Introduksjonsstilling

Introduksjonsstillinger gjør at ALIS og fastleger kan jobbe sammen, samtidig.

Introduksjonsstillinger gjøre at både leger under spesialisering i allmennmedisin og fastleger rett til trygderefusjon, også når begge er på legekontoret samtidig. Hovedformålet er å legge til rette for spesialisering for leger som arbeider utenfor fastlegeordningen. For fastlegene som er med i en introduksjonsavtale kan det føre til redusert arbeidsbelastning. Det er kommunen som søker om å få inngå introduksjonsavtaler og søknadsfristen var 15. mars.

Nøkkeltema

Ofte stilte spørsmål